Cristos

 • “Perdoai-lhe Pai”
  “Perdoai-lhe Pai”
 • “Pai, porque me abandonaste”
  “Pai, porque me abandonaste”
 • “Este e? o teu Filho”
  “Este e? o teu Filho”
 • “Cristo magoado”
  “Cristo magoado”